Genel

37

candemir23 Mart 2019

Gıda Denetçi faaliyetleri ile Laboratuvar faaliyetleri ayrı düşünülemez

ciftlik_logo_glader3
ÇİFTLİK DERGİSİ İLE YAPTIĞIM ÖZEL RÖPORTAJDAN ALINTIDIR…
https://www.ciftlikdergisi.com.tr/131941.html

Sn. Başkan, GLADER’in kuruluş amacını anlatır mısınız?
Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Can DEMİR ‘‘ GLADER’ i ilgili 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile yönetmeliklerle kurulan, Kamu yetkinliği verilen ve Mülkiyeti Kamu veya Özel olan Gıda Kontrol Laboratuvarları ile Kamu ve Özel sektörde faaliyet gösteren Gıda Denetçilerinin ve branşımızla ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ile daha üst Akademik kariyer sahiplerinin; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Kurumsal / Bireysel üyeleri bir dernek çatısı altında toplamak, aynı alanda çalışanların koordinasyonunun ve sözcülüğünün sağlanması ile ilgili olarak çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurduk’’ diye belirtmiştir.

ciftlik_foto1

Peki, Sayın DEMİR neden GLADER?
Gıda üreticisi ve tüketici memnuniyetini sağlamak en önemli farklılığımız bu konudur ki;  Üretici memnuniyeti olmadan, tüketiciyi memnun etmek gerçeği olmayacağını söylemekteyiz. Gıdalarda bilgi terörüyle mücadele etmek, tüketicilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, yapıcı, yön gösterici eleştirilerde bulunmak ve en önemlisi bilimsel doğruları anlatmak asli görevlerimizdendir.
Sektörü bilirkişi olarak temsil etmek, Devlet kuruluşlarına müşavirlik yapmak, Gıda Denetçisi üyelerimizi belgelendirmek ve izlenebilirliğini sağlayıcı son teknoloji gerekliliğini yerine getirmemizle birlikte zaman içindeki hedefimiz; kamu yararına bir vakıf oluşturarak tüzel kişilik yetkinliğini almak ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamaktır.

“Üretici ve tüketiciye doğru bilgi vermek; sağlıklı üretim ve tüketim dengesini korumak’’

GLADER’ in Faaliyet alanlarını neler olarak belirlediniz, sıralar mısınız?
 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu), HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) başta olmak üzere, ilgili yasal otorite veya kamu kurum kuruluşları nezdinde, Derneğin amacı kapsamında sektörü temsil etmek ve gerektiğinde gönüllülük ilkesine bağlı olarak devlet kuruluşlarına müşavirlik yapmak üzere üye görevlendirmek ve koordinasyon sağlamak için görev almak ilk faaliyet alanımız olacaktır.

 Sosyal medya, yazılı ve görsel basınla işbirliği yaparak tüketicilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Gerektiğinde sektörü temsilen örtüşen ve karşıt tamamlayıcı bilimsel görüşlerde bulunmak ve yapıcı, yön gösterici eleştiride bulunmak ve sürekli bilgi kirliliği ile mücadele etmek olacaktır.

ciftlik_foto2

Kamu yetkinliği verilen ve mülkiyeti özel olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının işleyişini Noter seviyesine çekebilmek’’

 Yurt dışı faaliyetlerinde TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) vb. kamu kuruluşlarının faaliyetlerine; eğitim, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, ilgili kalite sistemlerinin kurulması, gıda kontrol laboratuvarı kurulması, cihaz ve ekipman desteği, gıda denetçisi vb. desteklerde bulunmak, talebe göre muhtemel projeler ile iş birliği alanları oluşturmak ve gerektiğinde yapılan faaliyetlerine katılım sağlayarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız.

 Gıda denetçilerinin üyemiz olabilmesi için aldığı eğitim ve sertifikaları değerlendirildikten sonra dernek üyesi olarak kabul edilmektedir. Gıda Denetçisi üyelerimizi belgelendirmek ve kendilerine vereceğimiz kare kodlu kimlik ile yaptıkları denetimlerin online izlenebilirliğini sağlayıcı son teknoloji gerekliliğini yerine getireceğiz. Bu konuyla ilgili yazılım çalışmalarımız devam etmektedir.

‘‘Gıda denetçi faaliyetleri ile laboratuvar faaliyetleri ayrı düşünülemez’’ 

– Üyeleri ziyaret ederek, Kurumsal ve Bireysel üyelerin etik kurallara uygunluğunu yerinde inceleyip tavsiyelerde bulunmak tüzüğümüze yazdığımız görevlerimizdendir. Ayrıca dernek logosunu derneğin amacına uygun kullanımını yerinde inceleyerek olası olumsuzlukları yönetim kuruluna rapor etmek ve üyeyi sözlü veya yazılı olarak uyarmakla kendi içimizdeki suistimalleri engelleyerek şeffaf olduğumuzun göstergesi olacaktır.

‘‘Gıda laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER)’in sektöre dinamizm, eğitim ve izlenebilirliği olan faaliyetleri ile etkin bir sorumluluk üstlendiğini ifade edebilirim’’

 Aynı zamanda denetçilerin birer eğitmen olduğunu kabul etmekteyiz. ISO 9001, ISO 17020, ISO 22000, ISO 22003 ve ISO 17025 başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite yönetimi ve branşımızla ilgili standartların güncel eğitimini verebilen ulusal veya uluslararası yetkinliği olan eğitmenlerce üyelerimize eğitim vermesi için yönlendirme yaparak ve aynı zamanda üyelerimizin vereceği eğitime referans olmayı da görevlerimiz arasında kabul etmekteyiz.

 Dünya genelinde (öncelikle gelişmiş ülkelerde) Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve Gıda Denetçilerinin çalışmalarını takip ederek yayınlarını tedarik etmek, bu konular ile ilgili düzenlemeleri ise üyelerimizle paylaşmak, özellikle analiz metotları hakkında karşılıklı görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz bilgileri dernek üyelerimizle paylaşmak ve ayrıca dernek üyelerimizi eğitim almak veya bilgi edinmek maksadıyla yurt dışına göndermekte asli görevimiz olarak kabul etmekteyiz…

Röportajın devamı için ve KAYNAK:22.03.2019
https://www.ciftlikdergisi.com.tr/131941.html

37

candemir2 Şubat 2019

GENÇ BİR ÖĞRENCİNİN HAYALLERİNE VE GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK VERDİM

Dr. Can DEMİR;
“Değerli meslek büyüğüm Sn. Veteriner Hekim Fikret EREŞİCİ beyin daha mesleki yaşantımın ilk başlangıcında; inanılmaz destekleyici tavrı ve genç bir öğrenci olan bana gösterdiği güvenle gönlümde taht kuran bir isim olması, yıllarca O’nu hiç unutamamamın yanında, tam da topluma ders niteliğinde gösterilebilecek ÖRNEK bir kişiliktir…” diye konuştu…
fikret_ereseci_rop_2

Can bey, Animal Dergisi vasıtasıyla bizimle tanışıklığınız da, 1984 yılına kadar dayanıyor zannediyorum…

O yıllarda “Veteriner Hekim İlaç Rehberi” adlı çalışmanızın ilk baskısı yeni yayımlanmıştı. Dergimiz de kıymetli bir eser olması nedeniyle haberi yapılmış ve devamında tanıtım reklamı yer almıştı. Gittiğimiz tüm ilaç firmalarında, her masada bu çalışmanızın yer aldığını görüyorduk. Üstelik ilk baskısı sırasında sizin de ifade ettiğiniz gibi henüz öğrenciydiniz…

Biraz bahseder misiniz bu girişiminiz nasıl oldu?

Dr. Can DEMİR: Bu çok farklı bir dönemdi benim için.. Rehberimin hazırlanması aşamasında ilaç firmalarının Veteriner ilaç bölümlerinin sorumlularından istemiş olduğum ilanları ve kitap siparişlerine gösterdikleri alaka “Başarmam” için en büyük itici güç oldu.

Hele bu konu ile alakalı hatırladıkça beni oldukça duygulandıran bir an var ki, ömrüm boyunca hiç unutamam. O yıllarda Pfizer Veteriner İlaç Bölümü Müdürü olan Veteriner Hekim Fikret EREŞİCİ bey vardı. “Veteriner Hekim İlaç Rehberi” yayınlayacağımı ve basabilmem için ürünlerinin tanıtım ilanını ve rehberde de basıldıktan sonra toplu olarak edinmeleri karşılığında maddi destek istemem üzerine; hiç tereddütsüz olarak reklam bütçesi olarak o yıllarda gerekli tüm yardımı yapmıştı.

Tabi beni duygulandıran asıl mesele bundan sonra geliyor…

Anlaşmamızın öngördüğü koşullarda ilanları da yer alan REHBER basıldıktan sonra, toplu olarak Pfizer İlaç şirketine de ulaştırılmıştı… Hesaplara baktım ki, destek olunsun diye önceden peşin tahsil ettiğim ilan bedeli Pfizer muhasebesi tarafından ikinci kez eksiksiz yatılırmıştı…

Mesleki Başlangıcımın o İlk Yıllarındaki Özel Bir Değerdir, Benim İçin Sn. Vet. Hekim Fikret EREŞİCİ…

Bir yanlışlık olmuştur. Bunu düzelttirip fazla ödemeyi de iade edeyim diyerek, Sn. Fikret EREŞİCİ beyi aradığımda; bu ödemenin doğru olduğunu söyleyerek, ilk yatırılan bedelin genç bir öğrencinin bu yaşlarda gösterdiği cesaretinin, girişimciliğinin ve hayallerinin karşılığı olarak yatırıldığını belirtti. Daha sonraki yatırılan ikinci bedelinde, bu hayallerini gerçekleştirebilmiş olmanın bir karşılığı olarak yatırıldığını ve “yolumun açık olması” sözleriyle ifade etti…

Sn. Fikret EREŞİCİ beyin bu sözleri üzerine, idealist bir genç olarak bu yüce davranışı bende büyük mutluluk ve derin saygı duyguları uyandırırken, gözlerimin de dolmasına neden olmuştu…

Ben bunu hiçbir zaman unutmadım ve çeşitli zamanlarda da bu değerli sahiplenici davranışı nedeniyle sayın FİKRET EREŞİCİ beyi toplantılarımda ki konuşmalarımda ve eğitim seminerlerimde bu ASİL davranışını saygıyla anarak, mesleki başlangıcımın o ilk yıllarındaki özel bir değer olarak dinleyicilerime örnek olarak hep anlatırım…

fikret_ereseci_rop_1GLADER Kurucu Başkanı Can DEMİR, kuruluşunu gerçekleştirdikleri derneklerinin ana amacını “Kamu yetkinliği olan ve Mülkiyeti özel olan Gıda kontrol laboratuvarlarını” Noter seviyesine çekmek ve Gıdaların sağlıklı üretim ile tüketim dengesini korumakla birlikte, Gıda Denetimlerini Aile Hekimliği seviyesine çıkarmak için mücadele etmek olarak özetleyebiliriz. Şeklinde açıkladı…

KAYNAK: Animal Dergi, Şubat/2019 – Yıl 34 – Sayı 394 – Sayfa 14

37

candemir26 Aralık 2011

Merhaba dünya!

İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir

Yunus EMRE

 

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyulayı da, er geç silecektir.
Rahmetle anılmak ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir?

Milli Şair ve Vet. Hekim Mehmet Akif ERSOY

 

İki saniye sonrasına garantimiz olmayan hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok…

Lider siyasetçi ve Vet. Hekim Muhsin Yazıcıoğlu