İTHAL GDO’lu ÜRÜNLER GİZLENECEK Mİ?

GKGM’lüğünce yayınlanan GDO analizleri hakkındaki genelgeyi görünce bir, dönem laboratuvarları temsilen STK da görev almış bir laboratuvar çalışanı olarak sessizliğimi bozmak istedim. Sayın Bakanımızın laboratuvarlara yapılan bu uygulamaların detayından bilgilendirildiğini zannetmiyorum. Nedenini sorarsanız, Üniversite öğrencilik yıllarına ilaveten 1990’lı yılların başlarından beri kendilerini yakinen tanımaktayım. Kesinlikle biliyorum ki ve de bütün gıda sektörlerinin temsilcileri de bilirler ki, Sayın Bakanımızın bugüne kadar yaptığı uygulamalarda ve özellikle gıda mevzuatlarının oluşturulmasında tüketici ve gıda sektör lehine dengeli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, AB normlarını esas alarak gıda mevzuatını (kanun ve yönetmelikler) oluşturulmasın da dahi şeffaf yaklaşımlarla birlikte, ilgili tarafların görüşleri alınarak Ülkemize özgü uygunluğu değerlendirilmiş ve son şekli verilerek bu günlere gelinmesinde, iş yoğunluğuna rağmen yüksek performans gösterilmiştir. Continue Reading