YÖNETSEL YETKİNLİK PROJESİ (30VH + 30GM + 30DM, FORMÜLÜ)

Ülke hayvancılığımızın atılım yapması ve Veteriner Halk sağlığı hizmetlerinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için,1985 yılından bu güne kadar geçen süreçte gelinen son noktanın GTH Bakanlığı bünyesinde, Veteriner ve Gıda Müsteşarlığı, Veteriner ve Gıda Genel Müdürlüğü ve Veteriner İl Ve İlçe Teşkilatlarının kurulmasıdır. Continue Reading